Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 570 Se-også henvisning til NAL emneord

  a
x
y
z
u
å
 
G
G
G
 
G
Emneord
Generel underdeling
Kronologisk underdeling
Geografisk underdeling
Alternativ henvisende tekst
Feltnumerator

NAL = National Agricultural Library