Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 567 Se-også henvisninger til emneord efter DBCs emneordssystem

  a
b
c
d
f
t
e
s
r
q
m
n
p
l
i
o
u
å
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G
Kontrolleret emneord
Stednavn som emneord
Titel som emneord
Navn på fiktiv figur/gruppe som emneord
Kontrolleret faglitterært emneord
Titel som emneord (faglitteratur)
Stednavn som emneord (faglitteratur)
Kontrolleret skønlitterært emneord
Titel som emneord (skønlitteratur)
Stednavn som emneord (skønlitteratur)
Musikalsk genre som emneord
Musikalsk besætning som emneord
Periodebetegnelse (musik)
Stednavn (musikkens oprindelsesland)
Tidsangivelse
Form/genre
Niveau/brugerkategori
Feltnumerator
Sprogkode

Felt 567 anvendes til se-også henvisninger til emneord i DBCs emneordssystem anvendt i andre nationalbibliografier end den danske. Sprogkode er obligatorisk.

Delfelt *8 anvendes til sprogkode i overensstemmelse med Bilag D.