.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 795 Analytisk titel Felt 840 Serietitel Næste afsnit

Felt 796 Tracktitler på musik

 a   G   Tracktitel
 l   G   Spilletid
 z   G   ISRC
 å      feltnumerator

Anvendes såfremt titlen i 795 ikke refererer til track(s) men er en standardtitel eller en uniform titel for et værk. Felt 796 sammenkobles med relevant analyse med *å.

Delfelt *l anvendes til at inddatere spilletiden for hver enkelt tracktitel og knytter sig til det nærmest foregående delfelt *a.

 

_
.© Kulturstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top