.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap
.
Forrige afsnit Forord til første udgave af danMARC2 Indledning Næste afsnit

Forord til 2. udgave

Denne udgave af danMARC2 er revideret og konsekvensrettet i forhold til Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker. 2. udgave, 1998 .

Revisionen er foretaget af Katalogdatarådets sekretær, Elise Hermann , og efterfølgende behandlet i Katalogdatarådets Udvalg for Deskriptive Data. Følgende medlemmer har medvirket: Bodil Dalgaard-Møller (Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek, formand for KDD), Bjarne Christensen (Odense Universitetsbibliotek), Paul B. Jensen (Dansk BiblioteksCenter), Claus Just Sørensen (Hjørring Bibliotek) og Kirsten Strunck (Danmarks Biblioteksskole). Desuden har Annette Laursen (Dansk BiblioteksCenter) medvirket vedr. elektronisk materiale og Henning Smidth (Dansk BiblioteksCenter) på musikområdet.

Katalogdatarådet er for perioden oktober 1995 - oktober 1998 sammensat af følgende:

  Mona Madsen , Danmarks Biblioteksskole (formand)
  Hanne Balslev , Det kongelige Bibliotek
  Bodil Dalgaard-Møller , Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek
  Claus Jørgen Gunnar , Københavns Kommunes Biblioteker
  Niels-Henrik Gylstorff , Statsbiblioteket
  Søren Chr. Hansen , Silkeborg Bibliotek
  Karen Grundvad Kvist , Aalborg Universitetsbibliotek
  Anita Sørensen, Handelshøjskolens Bibliotek, København
  Susanne Thorborg , Dansk BiblioteksCenter (næstformand).

Katalogdatarådet, januar 1997

Den endelige redaktion af danMARC2, 2. udgave er afsluttet i august 1997.

Meddelelse om fremtidige formatændringer vil blive bekendtgjort på Biblioteksstyrelsens hjemmeside og på Dansk BiblioteksCenters hjemmeside under Bibliografisk Nyt.

Statens Bibliotekstjeneste, august 1997

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top