.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 509 Note om besætning (musikalier) Felt 513 Note om fælles ophavsangivelse (musikoptagelser)Næste afsnit

Felt 512 Note til beskrivelsen

Udgået

Felt 512 Note til beskrivelsen

 a    generel note til beskrivelsen (sumdelfelt)
 i    indledende tekst
 t  G  titel
 e  G  ophavsangivelse
 d  G  ophavsangivelse foran titel
 x  G  anonym titel
 b  G  supplerende tekst
 u  G  url

 

Felt 512 anvendes til udbygning af beskrivelsen af det foreliggende materiale med oplysninger, som er hentet fra materialet eller andre kilder, men som ikke kan anbringes i selve beskrivelsen.

Feltet kan indeholde noter til oplysningerne i felt 245-440.

Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *i, *t, *e, *d, *x og *b.

Delfelt *t, *e, *d og *x afgrænser bibliografiske søgeelementer i noten. Ved brug af disse specifikke delfelter er det nødvendigt at skelne mellem forskellige anvendelser af et element, så fremvisning med genererede ISBD-skilletegn bliver mulig.

Forbindende småord kan med fordel udelades mellem navne- og titeldelfelter.

Delfelt *b forudsættes ved maskingenerering at indsætte punktum blank (. )

Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når felt 512 henviser til et elektronisk dokument på net. Om URL og PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856 . I felt 512 anvendes delfelt *u kun til supplerende opdateringer. Materialets URL eller PURL inddateres i felt 856.

Er der flere 512-felter, inddateres de i samme rækkefølge som beskrivelsens afsnit.

Noter, der indeholder varierende former af titel eller undertitel kan inddateres her, men hvis der ønskes fastformsindførsel/søgenøgleudtagning på variantformen kan der spares dobbeltinddatering ved at anvende felt 745 med indledende tekst i delfelt *i og derudfra maskingenerere en note.

Noter om tidligere udgaver, se felt 520 .

Eksempler

1

512 00 *a Titlen hentet fra omslaget

2/1.7B3

2

512 00 *a Konstrueret titel

2/8.7B3

3

512 00 *a Titlen hentet fra æske

2/11.7B3

4

512 00 *a Også med titelside på russisk

2/2.7B4

5

512 00 *a På mappen forfatter og titel i braille

2/6.I.7B4

6

512 00 *a På omslaget: Kvindernes oplevelser, ønsker og meninger :
hovedrapport fra en landsomfattende forbrugerundersøgelse 1984
eller:
512 00 *i På omslaget *t Kvindernes oplevelser, ønsker og meninger :
hovedrapport fra en landsomfattende forbrugerundersøgelse 1984

2/1.7B5

7

512 00 *a Kumbel pseudonym for Piet Hein

2/1.7B6

8

512 00 *a Tilskrives Thomas Dekker

2/1.7B6

9

512 00 *a Øverst på titelsiden: Kirke- og Undervisningsdepartementet
eller:
512 00 *i Øverst på titelsiden *e Kirke- og Undervisningsdepartementet

2/2.7B6

10

512 00 *a Udarbejdet af Abraham Ortelius ifølge: Atlantes Neerlandici /
ed. C. Koeman. Vol. 3, s. 38
eller:
512 00 *i Udarbejdet af *e Abraham Ortelius *b ifølge: Atlantes Neerlandici
/ ed. C. Koeman. Vol. 3, s. 38

2/3.7B6

11

512 00 *a Tidligere tilskrevet Händel

2/5.7B6

12

512 00 *a Libretto af Arrigo Boito efter Victor Hugos roman Angelo

2/5.7B6

13

512 00 *a IR: Inge Reusch

2/8.7B6

14

512 00 *a Medvirkende: Francis Norman, Patricia Pellegrino, Roberta
Stevens, Mary Strange, Marcus Vesic
eller:
512 00 *i Medvirkende *e Francis Norman *e Patricia Pellegrino *e Roberta
Stevens *e May Strange *e Marcus Vesic

2/7.7B6

15

512 00 *a Optagelse af tale på University of Kentucky Academic Library
Institute, Lexington, Ky., 24. maj 1984

2/6.I.7B7

16

512 00 *a Manual: Version 4.2

2/9.7B7

17

512 00 *a Opdateres hver måned på Internet
*u http://cinemania.msn.com

2/9.7B7

18

512 00 *a Hver udgave erstatter den foregående. Hertil udkommer
kumulerede supplementer

2/11.7B7

19

512 00 *a Årg. 1939-1945 ikke udkommet

2/1.7B8

20

512 00 *a Brændvidde 5944, højde 12000 fod

2/3.7B8

21

512 00 *a Beretningsåret slutter 30. juni

2/12.7B8

22

512 00 *a Skiftende forlag

2/1.7B9

23

512 00 *a Liveoptagelse af koncert, KB-hallen, København 1.4.1975

2/7.7B9

24

512 00 *a Ajourføres årligt

2/1.7B10

25

512 00 *a Modstående sider med ens paginering

2/2.7B10

26

512 00 *a 4 kort på 2 falsede blade i lomme

2/2.7B10

27

512 00 *a Trykt recto-verso

2/3.7B10

28

512 00 *a Hvert 7. nummer indeholder dias

2/1.7B11

29

512 00 *a Sidste nummer i hver årgang indeholder kassettebånd

2/12.7B11

30

512 00 *a Serien udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m.
eller:
512 00 *i Serien udgivet af *e Landsarkivet for Sjælland m.m.

2/11.7B12

31

520 00 *a 1975/76 med seriebetegnelsen: Medicinalstatistiske meddelelser
eller:
520 00 *i 1975/76 med seriebetegnelsen *t Medicinalstatistiske
meddelelser

2/12.7B12

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top