.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 666 Kontrolleret DBC emneord Felt 668 Genrebetegnelse Næste afsnit

Felt 667 Kontrolleret emneord efter DBCs emneordordssystem

Felt 667 Kontrolleret emneord efter DBCs emneordssystem

 f  G  kontrolleret faglitterært emneord
 t  G  titel som emneord (faglitteratur)
 e  G  stednavn som emneord (faglitteratur)
 s  G  kontrolleret skønlitterært emneord
 r  G  titel som emneord (skønlitteratur)
 q  G  stednavn som emneord (skønlitteratur)
 m  G  musikalsk genre som emneord
 n  G  musikalsk besætning som emneord
 p  G  periodebetegnelse (musik)
 l  G  stednavn (musikkens oprindelsesland)
 i  G  tidsangivelse
 o  G  formbetegnelse
 u  G  niveau/brugerkategori
 5  kode for institution
 6 G unikt ID for autoritetspost
 8    Sprogkode

 

Felt 667 anvendes til emneord i DBC's emneordssystem 27 anvendt i andre nationalbiografier en den danske. Sprogkode er obligatorisk.

Det er valgfrit, om alle delfelter inddateres i samme felt eller feltet gentages for hver delfelttype eller for hvert delfelt.

Delfelt *6 anvendes til linkning fra værktitlen i den bibliografiske post til en autoritetspost. Delfeltet skal indeholde et unikt ID-nummer, der entydigt kan identificere autoritetsposten. Såfremt der fra samme felt i en bibliografisk post kun linkes til én autoritetspost kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten.

Ved udveksling af data anbefales det at undlade at anvende delfelt *5.

Delfelt *8 anvendes til sprogkode i overensstemmelse med Bilag D.

 

 _

.© Biblioteksstyrelsen 1999Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave. Version 1.0Til top Til top