. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 041 Sprogkoder Felt 043 Kode for geografisk område (multiMARC) Næste afsnit

Felt 042 Lix-tal

Udgået

Felt 042 Kode for teksters sværhedsgrad

 a     tal for tekstens sværhedsgrad
 2   kode til specifikation af anvendt metode til beregning af sværhedsgrad
 b    specifikation af lix-tal

 

I delfelt *a inddateres det samlede tal (lix-tal eller lettal)

I delfelt *2 angives en kode for anvendt metode/system. Der kan benyttes flg. koder

lix (for lix-tal)

let (for lettal)

Såfremt der ønskes angivet både lix-tal og lettal gentages felt 042.

Fravær af *2 i ældre poster vil være at sidestille med *2 lix

Specielt vedr. lix-tal og forholdet mellem delfelt *a og delfelt *b

Lix = Læsbarheds-index.

I delfelt *a inddateres det samlede lix-tal, som er summen af den gennemsnitlige meningslængde (Ml) (punktumlængde) og procentallet for lange ord (Lo) (lange ord = ord på mere end 6 bogstaver). Disse tal specificeres i delfelt *b. Lix-tallet anføres som et helt tal, meningslængde og lange ord med én decimal. 1

Den indledende tekst 'Lix' inddateres ikke, men maskingenereres ved fremvisning.

Eksempel

1

042 00 *a 33 *2 lix *b Ml 12,2 + Lo 20,6

 

2

042 00 *a 11 *2 let

 


1. Et edb-program til lixning af bøger er udviklet af Landscentralen for Undervisningsmidler og i 1993 overtaget af Teknologi- & Informatikcentret, Ravnsborggade 11, 2200 København N.
Tlf. 31 39 55 00.

 

  
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top