. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
       

Udgået

Bilag J - Funktionskoder for ophav

Oversigten og definitionen af de enkelte funktionskoder er baseret på Library of Congress’ ”Marc Code List” der tager udgangpunkt i MARC21. For yderligere information se Library of Congress’ dokumentation på deres hjemmeside:  http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html og http://www.loc.gov/marc/relators/relacode.html 

Oversigten består af koder og definitioner. Tillige er anført en kort oversættelse af koden. Den korte oversættelse af koden er ikke lig en anbefalet visning. Oversigten er ikke en komplet oversættelse af Library of Congress’ liste, men er tilpasset danske forhold og dansk praksis. Hvor det har været muligt, er den danske oversættelse baseret på Bilag D (ordliste med definitioner) i ”Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker”. Der er tilføjet specielle danske funktionskoder til LC’s liste, idet der ikke er fundet koder på LC’s liste, der dækker dansk brug af disse funktioner præcist nok. Se til sidst i oversigten. Ved udveksling vil disse kunne udveksles som oth (medarbejder). Sidst i bilaget er en mere udførlig definition af de enkelte koder.

Nye koder skal anmeldes til Styrelsen for Bibliotek og Medier. Nye, ukendte koder anbefales behandlet som koden oth og oversat som medarbejder indtil den nye kode er indarbejdet.
I poster konverteret fra MARC21 kan der dog forekomme koder, der ikke er indeholdt i nedenstående oversigt, men kun i Library of Congress’ ”Marc Code List”.

Funktionskoder for ophav inkl. forslag til udfoldning af kode i registre
       
Kode Kort dansk forklaring Funktion (LC) Forslag til udfoldning af 
      kode i registre
act Skuespiller Actor Skuespiller
aft Forfatter til efterord, efterskrift etc. Author of afterword, colophon etc. Efterord
anm Animator Animator Animation
ant Forfatter til forlæg Bibliographic antecedent Forlæg
arr Arrangør Arranger Arrangement
art Kunstner Artist Kunstner
aud Dialogforfatter Author of dialog Dialog
aui Forfatter til forord, introduktion etc. Author of introduction, etc. Forord
aus Manuskriptforfatter Author of screenplay Manuskript
aut Forfatter Author Forfatter
ccp Idemager Conceptor Ide
chr Koreograf Choreographer Koreograf
cli På vegne af Client På vegne af
cll Kalligraf Calligrapher Kalligraf
cmm Kommentator Commentator Kommentator
cmp Komponist Composer Komponist
cnd Dirigent Conductor Dirigent
cng Filmfotograf Cinematographer Filmfotograf
com Udgiver Compiler Udgiver
cre Skaber Creator Skaber
ctb Bidragyder Contributor Bidrag
ctg Korttegner Cartographer Kort
cwt Forfatter til tekstkommentar Commentator for written text Tekstkommentar
dnc Danser Dancer Danser
drm Tegner Draftsman Tegner
drt Instruktør Director Instruktør
dte Festskriftsmodtager Dedicatee Festskriftsmodtager
edt Redaktør Editor Redaktør
ill Illustrator Illustrator Illustrator
inv Udvikler Inventor Udvikler
itr Instrumentalist Instrumentalist Instrumentalist
ive Interviewede Interviwee Interviewede
ivr Interviewer Interviewer Interviewer
lbt Librettist Librettist Libretto
ltg Litograf Lithographer Litograf
lyr Forfatter til sangtekst Lyricist Sangtekst
mus Musiker Musician Musiker
nrt Fortæller Narrator Fortæller
orm Mødearrangør Organizer of meeting Mødearrangør
oth Udefineret funktion Other Diverse
pht Fotograf Photographer Fotograf
ppt Dukkefører Puppeteer Dukkefører
prd Produktionspersonale Production personnel Produktion
prf Performer Performer Performer
prg Programmør Programmer Programmør
pro Producer Producer Producer
rce Tekniker Recording engineer Tekniker
res Researcher Researcher Research
rev Anmelder Reviewer Anmelder
scl Skulptør Sculptor Skulptør
sng Sanger Singer Sanger
stl Kunstnerisk fortæller Storyteller Kunstnerisk fortæller
trl Oversætter Translator Oversætter
wdc Træskærer Woodcutter Træsnit
       
dkani Ansvarlig institution Ingen funktion Ansvarlig institution
dkbea Bearbejder Ingen funktion Bearbejder
dkdes Designer Ingen funktion Designer

dkfig

Ophav til figurer

Ingen funktion

Figurer

dkfvl

Farvelægger

Ingen funktion

Farvelægger

dkind Indlæser Ingen funktion Indlæser

dkmdt

Medredaktør

Ingen funktion

Medredaktør

dkmed Medforfatter Ingen funktion Medforfatter

dkmon

Ophav til mønstre

Ingen funktion

Mønstre

dkops

Ophav til opskrifter

Ingen funktion

Opskrifter

dkref Referent Ingen funktion Referent

dktek

Forfatter til mindre tekstdele

Ingen funktion

Tekstbidrag

 

Definition af de enkelte funktionskoder:

act [skuespiller] Bruges om et ophav, der hovedsageligt medvirker som skuespiller i en musical, en dramatisk præsentation eller anden underholdning.

aft [forfatter til efterord, efterskrift etc.] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for et efterord, en efterskrift eller lign.

anm [animator] Bruges om et ophav, der tegner todimensionale figurer, manipulerer tredimensionale objekter og/eller programmerer computeren til at bevæge objekter og billeder til brug for en animeret film.

ant [forfatter til forlæg] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for det værk, som det foreliggende værk baserer sig på (f.eks. ved bearbejdelser og lign).

arr [arrangør] Bruges om et ophav, der transskriberer en musikalsk komposition til andet end det oprindelige. I et arrangement forbliver det musikalske indhold stort set uforandret.

art [kunstner] Bruges om et ophav (f.eks. en kunstmaler), hvis kunstværker gengives i original eller reproduceret form. Koden anvendes, hvis specifikke koder som f.eks. scl eller wdc ikke er brugbare. Ved bogillustrationer foretrækkes ill [illustrator].

aud [dialogforfatter] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for dialog eller kommentarer, der indgår i et værk.

aui [forfatter til forord, introduktion etc.] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for et forord, en introduktion eller lign.

aus [manuskriptforfatter] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for et filmmanuskript, en dialog, indholdet i en kommentar etc. Koden aus bruges bredere end koden aud.

aut [forfatter] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for det intellektuelle eller kunstneriske indhold af et værk især tekst. Hvis ansvaret ikke dækker teksen, men en figur eller lign. kan cre (skaber) bruges. 

ccp [idemager] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for den originale ide, som et værk er baseret på.

chr [koreograf] Bruges om et ophav, der komponerer eller sammensætter dansetrin eller lign. Bruges især ved ballet.

cli [for] Bruges om et ophav på vegne af hvem, et andet ophav handler. I værker ofte benævnt ”for”.

cll [kalligraf] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for en dekoraktiv skrift i et dokument.

cmm [kommentator] Bruges om et ophav, der fortolker, analyserer eller formidler egne eller andres emner på en lydoptagelse, spillefilm eller andet audiovisuelt medie.

cmp [komponist] Bruges om et ophav, der skaber et musikværk.               

cnd [dirigent] Bruges om et ophav, der dirigerer en udøvende gruppe (orkester, kor, opera etc.) i en musical, en dramatisk præsentation eller anden underholdning.

cng [filmfotograf] Bruges om et ophav, der har ansvaret for de billeder, der tages i forbindelse med en optagelsen af en spillefilm. 

com [udgiver] Bruges om et ophav, der tilrettelægger udgivelsen af en andens eller andres værk(er) eller bidrag til en samling eller et periodicum. Funktionen udgiver anvendes i nogle tilfælde som synonym for forlag og i andre tilfælde som synonym for redaktør.

cre [skaber] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for det intellektuelle eller kunstneriske indhold i et værk, når funktionen ikke blot er udtryk for ideen, udtryk for et ophav til en tekst eller kan relateres til skabelsen af en bestemt figur. Ved ophav til ide bruges koden ccp [idemager]. Ved tekster bruges normalt aut [forfatter].Ved ophav til tegnefilmsfigurer, billedbogsfigurer og lign. bruges koden dkfig [ophav til figurer].

ctb [bidragsyder] Bruges om et ophav, hvis arbejde indgår i et større værk som f.eks. en antologi, serieudgivelse eller anden samling af individuelle værker. Koden bruges ikke, hvis den egentlige funktion i forhold til et værk er som forfatter, redaktør, udgiver eller oversætter.

ctg [korttegner] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for udarbejdelsen af kort og kartografiske materialer.

cwt [forfatter til tekstkommentar] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for kommentarer eller forklarende noter i en tekst.

dnc [danser] Bruges om et ophav, der danser i en musical, en dramatisk præsentation eller anden underholdning.

drm [tegner] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for de kunstneriske eller tekniske tegninger i et værk.

drt [instruktør] Bruges om et ophav, der har det overordnede ansvar for eller som er den kunstneriske ansvarlige i et teaterstykke, på en film eller lydoptagelse (herunder den der instruerer skuespillerne og skaber iscenesættelsen).

dte [festsskriftsmodtager] Bruges om et ophav til hvis ære, et værk er lavet.

edt [redaktør] Bruges om et ophav, der 1) frembringer en samling ved at udvælge og sammenstille materiale fra forskellige værker. Sådanne materialer kan være allerede eksisterende materiale, nyt materiale eller en blanding heraf. Samlingens indhold kan være af et eller flere ophav. 2) bistår et andet ophav med redaktion af værket.

ill [illustrator] Bruges om et ophav, der laver en illustration (et billede, diagram eller anden grafisk gengivelse) til at ledsage en tekst.

inv [udvikler] Bruges om et ophav, der skaber et resultat på baggrund af forskning eller som udvikler en proces for at opnå et bestemt resultat eller lign.

itr [instrumentalist] Bruges om et ophav, der spiller et instrument i en musical, en dramatisk præsentation eller anden underholdning.

ive [interviewede] Bruges om et ophav, der bliver refereret i forbindelse med en eller anden form for udveksling mellem en eller flere personer og en interviewer.

ivr [interviewer] Bruges om et ophav, der refererer og deltager i en eller anden form for udveksling mellem en eller flere personer. F.eks. et interview hvor intervieweren stiller spørgsmål eller en diskussion eller samtale hvor intervieweren deltager.

lbt [librettist] Bruges om et ophav, der er forfatter til musikdramatiske værker (f.eks. operaer, operetter, syngespil), oratorier og andre vokalværker af større omfang.

ltg [litograf] Bruges om et ophav, der forbereder stenen eller pladen for litografisk tryk, inkl. en grafisk kunstner, som skaber et design direkte på den overflade, hvorfra trykning vil foregå.

lyr [sangskriver] Bruges om et ophav, der er forfatter til en sangtekst.

mus [musiker] Bruges om et ophav, der udøver musik eller som bidrager til det musikalske indhold i et værk, når det ikke er muligt eller ønskværdigt at identificere funktionen mere præcist.

nrt [fortæller] Bruges om et ophav, der fortæller om en bestemt handling, begivenhed eller række af begivenheder. Se også stl [kunstnerisk fortæller]

orm [mødearrangør] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for at arrangere et møde.

oth [medarbejder] Bruges ved funktioner, hvor der ikke findes en præcis kode eller ved funktioner som endnu ikke har fået en præcis kode.

pht [fotograf] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for at tage fotografier, hvad enten disse bruges i deres originale form eller som reproduktioner.

ppt [dukkefører] Bruges om et ophav, der manipulerer, kontrollerer eller instruerer dukker eller marionetdukker i en musical, dramatisk præsentation eller anden underholdning.

prd [produktionspersonale] Bruges om et ophav, der er tilknyttet produktionen (rekvisitter, lys, special effects etc.) af en musical, dramatisk præsentation eller anden underholdning.

prf [performer] Bruges om et ophav, der udviser musikalske færdigheder eller skuespilkunst i en musical, en dramatisk præsentation eller anden underholdning hvis specifikke koder for disse funktioner (act, dnc, itr, voc etc.) ikke bliver brugt. Hvis specifikke koder bliver brugt, bruges prf til en person, hvis primære færdighed ikke er kendt eller specificeret.

prg [programmør] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for skabelsen og/eller vedligeholdelsen af designet til et computerprogram, af kildekoder og maskinskabte digitale filer og tilknyttede dokumenter.

pro [producer] Bruges om et ophav, der er den øverste administrative leder af en filmproduktion og den økonomisk ansvarlige overfor producenten/produktionsselskabet. Kan også være involveret i produktionens kunstneriske udformning. Medvirker ofte ved udvikling af ide og supervisering af manuskript. 

rce [tekniker] Bruges om et ophav, der kontrollerer de tekniske aspekter af en lyd- eller videooptagelse.

 res [researcher] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for researcharbejde.

rev [anmelder] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for anmeldelsen af en bog, en spillefilm, forestilling etc.

scl [skulptør] Bruges om et ophav, der laver tredimensionale kunstneriske figurer af sten, ler, metal eller lignende.

sng [sanger] Bruges om et ophav, der bruger sin stemme med eller uden instrumental ledsagelse til at producere musik.

stl [kunstnerisk fortæller] Bruges om et ophav, der fortæller en historie med kunstnerisk og/eller teatralsk fortolkning. Se også nrt [fortæller]

trl [oversætter] Bruges om et ophav, der overfører en tekst fra et sprog til et andet eller fra en ældre til en moderne form af et sprog - mere eller mindre tæt op ad originalen.

wdc [træskærer] Bruges om et ophav, der skærer et billede i relief på en træplade.

Danske specialkoder:

dkani [ansvarlig institution] Bruges om et ophav, der har det overordnede ansvar for indholdet i et værk uden at være ophav til teksten

dkbea [bearbejder] Bruges om et ophav, der har omskrevet et værk til en anden litterær form (f.eks. en dramatisering, en versificering eller en roman bygget over et skuespil), eller omskrevet et værk i en anden litterær stil (f.eks. en genfortælling, et resumé eller en udgave for børn) eller reviderer indholdet af et værk f.eks. ved oversættelsen fra et sprog til et andet.

dkdes [designer] Bruges om et ophav ,der er ansvarlig for ideen bag designet i et værk. Design må ikke forveksles med en grafisk/layoutmæssig funktion.

dkfig [ophav til figurer] Bruges om et ophav, der har skabt den eller de figurer et værk er baseret på, f.eks. en billedbog eller en roman baseret på en tv-seriefigur. Hvis en skaberfunktion ikke kan relateres til bestemte figurer og  præsenteres som mere end ophav til selve ideen, bruges koden cre [skaber].

dkfvl [farvelægger] Bruges om et ophav, der farvelægger en tegneserie.

dkind [indlæser] Bruges om et ophav, der indlæser en tekst til lyd (ikke musik).

dkmdt [medredaktør] Bruges når der i et værk differentieres mellem hoved- og medredaktører. I så fald bruges koden edt  om hovedredaktører, og koden dkmdt om medredaktører. Hvis der kun er nævnt ligeværdige redaktører, bruges koden edt altid.

dkmed [medforfatter] Bruges om et ikke-hovedansvarligt ophav, der medvirker eller samarbejder med det ophav, der er udpeget som det hovedansvarlige ophav. Hvis flere forfattere er sideordnede hovedansvarlige ophav, bruges koden aut.

dkmon [ophav til mønstre] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for diverse typer af håndarbejdsmønstre i et værk.

dkops [ophav til opskrifter] Bruges om et ophav der er ansvarlig for at komponere en opskrift  - typisk på mad. Ved opskrifter på håndarbejde bruges koden dkmon [ophav til mønstre]

dkref [referent] Bruges om et ophav, der gengiver udtalelser eller lignende af andre personer, hvor referenten ikke selv har en aktiv rolle i forhold til selve indholdets tilblivelse men kun i forhold til genformuleringen af samme. Til denne type hører f.eks. referater fra forelæsninger og referatet fra et foredrag.  

dktek [forfatter til mindre tekstdele] Bruges om ophav til mindre tekstdele i et værk hvor der er et andet hovedophav og hvor f.eks. koderne dkmed, aft, aui eller cwt ikke kan anvendes. Koden dktek anvendes f.eks. ved udstillingskataloger, der primært består af en kunstners værker suppleret af begrænset tekst. Hvis der er tale om mindre tekstbidrag i et samlingsværk, bruges i stedet koden ctb [bidragyder].

 

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, Version 2.1 Til top Til top