. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 518 Note om anvendelsesklausul Felt 521 Note om udgavens oplag Næste afsnit

Udgået

 

Felt 520 Note om værkets bibliografiske historie

Felt 520 Note om værkets bibliografiske historie

 a    note om værkets bibliografiske historie (sumdelfelt)
 i    indledende tekst
 t  G  titel
 e  G  ophavsangivelse
 d  G  ophavsangivelse foran titel
 x  G  anonym titel
 b  G  supplerende tekst
 u G URL
 y  G tekst til link
 r G originaludgavens ISBN
 z  G originaludgavens ISSN

 

Felt 520 anvendes til oplysninger om tidligere udgaver, forlægget for udgaven eller værkets forhistorie, samt til oplysninger om paralleludgaver.

Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *i, *t, *e, *d, *x og *b.

Delfelt *t, *e, *d og *x afgrænser bibliografiske søgeelementer i noten. Ved brug af disse specifikke delfelter er det nødvendigt at skelne mellem forskellige anvendelser af et element, så fremvisning med genererede ISBD-skilletegn bliver mulig.

Delfelt *b forudsættes ved maskingenerering at indsætte punktum blank (. )

Forbindende småord kan med fordel udelades mellem navne- og titeldelfelter.

Er der flere 520-felter, beskrives udgaverne i omvendt kronologisk rækkefølge.

Note om den foreliggende udgave inddateres i felt 512 .

Note om samhørighed med andre værker inddateres i felt 526 eller felt 860 -879 i forbindelse med 525 .

Eksempler

1

520 00 *a Originaludgave: 1946

2/1.7B7

2

520 00 *a Revideret og forkortet udgave af: 1. udgave. København :
Gyldendal, 1959

2/1.7B7

3

520 00 *a Tidligere: 5. udgave med titel: Stueplanter i farver. 1980
eller:
520 00 *i Tidligere: 5. udgave med titel *t Stueplanter i farver *b 1980

2/1.7B7

4

520 00 *a Mikroformudgave af originalen udgivet: London : Macmillan,
1883

2/1.7B7

5

520 00 *a Særtryk af: Nordisk datanytt med data. 14. årg., nr. 4 (2. april
1984)
eller:
520 00 *i Særtryk af *t Nordisk datanytt med data. 14. årg., nr. 4 (2. april
1984)

2/2.7B7

6

520 00 *a Faksimileudgave. Originalen udgivet: London : I. Walsh, ca.
1734

2/5.7B7

7

520 00 *a Indlæst efter udgaven: København : Martin, 1980

2/6.I.7B7

8

520 00 *a Også udgivet: Colombo : Ceylon University Press

2/2.7B9

9

520 00 *a Oprindelig udg. i serien: Our world of today
eller:
520 00 *i Oprindelig udg. i serien *t Our world of today

2/1.7B12

10

520 00 *a Faksimile af: A classification and subject index for cataloguing
and arranging the books and pamphlets of a library. Amherst,
Mass. : s.n., 1876 (Hartford, Conn. : Case, Lockwood & Brainard).
44 s. ; 25 cm
eller:
520 00 *i Faksimile af *t A classification and subject index for cataloguing
and arranging the books and pamphlets of a library *b Amherst,
Mass. : s.n., 1876 (Hartford, Conn. : Case, Lockwood & Brainard).
44 s. ; 25 cm

2/1.7A4

2/1.7B22

11

520 00 *a Fotografisk gengivelse af Rayethovedet. På Ny Carlsberg
Glyptotek, København

2/8.7B22

12

520 00 *a Fotografisk optryk af: Frit Danmark : med Storbritannien for
Danmarks Frihed : the Danish weekly published in London
(London). Månedlig (1940-juni 1941), ugentlig (juli 1941-1945).
London : Free Danish Publishing Company, 1940-1945
eller:
520 00 *i Fotografisk optryk af *t Frit Danmark : med Storbritannien for
Danmarks Frihed : the Danish weekly published in London
(London) *b Månedlig (1940-juni 1941, ugentlig (juli 1941-1945).
London : Free Danish Publishing Company, 1940-1945

2/12.7B22

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top