.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 861 Senere titel (kun periodica) Felt 865 Udgave i andet medium (kun periodica)Næste afsnit

Felt 863 Ud

 

 

 

Udgået

givet sammen med/som del af (kun periodica)

Felt 863 Udgivet sammen med/som del af (kun periodica)

 i    indledende tekst
 t    hovedtitel
 c    tilføjelse til titlen
 z    issn
 g    periodeangivelse
 u  G  url

 

Oplysninger om et periodicum, som det registrerede periodicum er udgivet sammen med eller er en del af, inddateres i felt 863.

Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856.

Relationerne kan udtrykkes ved hjælp af to metoder:

  Metode 1:
  Indikatorerne 0-stillede og delfelt *i med indledende tekst. Anvendes denne metode kan alle delfelter undtagen delfelt *i gentages.

   Metode 2:    
   2 . indikator =  0  udgivet sammen med:
     1  hermed udgivet:
     2  udgivet som del af:

Maskingenerering: Hvis felt 863 indeholder et delfelt *i, udskrives den indledende tekst fra dette delfelt. Hvis delfelt *i ikke forekommer i feltet, maskingenereres en indledende tekst udfra værdien af 2. indikator:

Eksempler

1

022 00 *a 0907-2667
245 00 *a Synge, spille, danse
863 00 *t Samklang *z 0907-2659
eller:
863 00 *i Udgivet sammen med *t Samklang *z 0907-2659
022 00 *a 0907-2659
245 00 *a Samklang
863 00 *t Synge, spille, danse *z 0907-2667
eller:
863 00 *i Udgivet sammen med *t Synge, spille, danse *z 0907-2667

 

2

245 00 *a Nyt om energiforskning
863 02 *t Byggeorientering
eller:
863 00 *i Udgivet som del af *t Byggeorientering
(Se også felt 526 eksempel 3)

2/12.7B7k

3

022 00 *a 0003-7818
245 00 *a Arbejdsgiveren
863 01 *t Statistikken *g 1953-1977 *z 0011-619X
863 01 *t Statistikken. Arbejderløn *g 1978- *z 0107-0851
863 01 *t Statistikken. Funktionærløn *g 1978- *z 0107-086X
(Hører sammen med eksemplet i felt 525)

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top