.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 532 Note om litteraturhenvisninger og registre Felt 538 Note om numre, der indgår i materialet Næste afsnit

Felt 534 Note om par

 

 

Udgået

tielt indhold

Felt 534 Note om partielt indhold

 a    note om partielt indhold (sumdelfelt)
 i    indledende tekst
 t  G  titel
 e  G  ophavsangivelse
 d  G  ophavsangivelse foran titel
 x  G  anonym titel
 b  G  supplerende tekst

 

Noten beskriver specialafsnit eller enkelt dele af materialet af speciel interesse.

Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *i, *t, *e, *d, *x og *b.

Delfelt *t, *e, *d og *x afgrænser bibliografiske søgeelementer i noten. Ved brug af disse specifikke delfelter er det nødvendigt at skelne mellem forskellige anvendelser af et element, så fremvisning med genererede ISBD-skilletegn bliver mulig.

Delfelt *b forudsættes ved maskingenerering at indsætte punktum blank (. )

Forbindende småord kan med fordel udelades mellem navne- og titeldelfelter.

Note med indholdsfortegnelse til hele materialet, se felt 530 .

Eksempler

1

534 00 *a Ledsaget af atlas: A demographic atlas of North-west Ireland (39
s. : kort i farver ; 36 cm), tidligere udgivet separat
eller:
534 00 *i Ledsaget af atlas *t A demographic atlas of North-west Ireland *b
(39 s. : kort i farver ; 36 cm), tidligere udgivet separat

2/2.7B11

2

534 00 *a Med uddrag fra en tidligere indspilning med Regina Resnik

2/6.II.7B18

3

534 00 *a Af indholdet: Recent economic growth in historical perspective
/ by K. Ohkawa and H. Rosovsky. The place of Japan ... in world
trade / by P.H. Tresize
eller:
534 00 *i Af indholdet *t Recent economic growth in historical
perspective *e K. Ohkawa *e H. Rosovsky *t The place of Japan ...
in world trade *e P.H. Tresize

2/1.7B18

4

534 00 *a Side 24-28: Lov om hunde

 

5

534 00 *a Med forslag til opgaver