.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 245 Titel og ophavsangivelse Felt 248 Bindspecifikation for flerbindsværk eller supplement Næste afsnit

Felt 247 Sektionsspecifik

 

 

 

 

 

Udgået

ation for flerbindsværk eller supplement

Felt 247 Sektionsspecifikation for flerbindsværk eller supplement

 g    sektionsnummer
 a  G  sektionstitel
 m  G  materialebetegnelse
 c  G  sektionsundertitel og anden titelinformation
 p  G  parallel sektionstitel
 x  G  sektionstitel på tilføjet værk af andet ophav
 e  G  ophavsangivelse
 f  G  sekundær ophavsangivelse
 t  G  parallel ophavsangivelse
 w  G  udgavebetegnelse
 h  G  hjemsted for forlag, distributør el lign.
 i  G  navn på forlag, distributør el lign.
 j    udgivelsesår, distributionsår el.lign.
 k    fysisk beskrivelse
 s  G  serieangivelse
 n  G  underserienummer eller -bogstav
 o  G  underserietitel
 v  G  nummer i serien
 l  G  generel note
 b    målestoksforhold (kartografisk materiale)
 z  G  sektionens isbn og/eller anskaffelsesvilkår
 u  G  Emneord (Statens Mediesamling) 

 

Felt 247 anvendes ved formatering af flerbindsværkers sektionsspecifikke beskrivende oplysninger, når der er tale om formatering i én post. Oplysninger vedrørende den enkelte sektion anbringes i hvert sit felt 247.

Delfelt *g medtages kun, hvis der er sektionsnummerering eller anden sektionsbetegnelse. Der skal ikke konstrueres en sektionsnummerering af hensyn til formatet.

Anvendelsen af delfelt *u er forbeholdt Statens Mediesamling

Angående formatering ved katalogisering af flerbindsværker i en flerpoststruktur (hovedpost/sektionspost/bindpost), se Katalogiseringsreglernes kapitel 13 og Bilag F .

Eksempel

1

245 00 *a Danmarks Kirker
247 00 *g 2 *a Frederiksborg Amt *e ved Erik Moltke ... [et al.] *k 4 bd. : ill.
; 28 cm
248 00 *g 4 *h København *i Gad *j 1975 [i.e. 1979]- *k S. 2176-2926
260 00 *a København *b Nationalmuseet *c 1933 -

2/13.6B

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top