. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 633 Stednavn som emneord Felt 645 Titel som emneord Næste afsnit

Felt 634 Periodebetegnelse som emneord

Felt 634 Periodebetegnelse som emneord a  G  verbaliseret periodebetegnelse
 b  G  numerisk tidsangivelse
 c  G  numerisk angivelse af begyndelse
 d  G  numerisk angivelse af afslutning
 u  G  lokal underdeling
 v  G   formunderdeling (multimarc)
 x G  underdeling, emne eller art (multimarc)
 
 y  G   underdeling, periode (multimarc)
 z  G   underdeling, lokalitet (multimarc)
 2    betegnelse for det anvendte emneordssystem

 

Felt 634 anvendes til lokalt kontrollerede periodebetegnelser som emneord. Ukontrollerede emneord placeres i felt 631 .

Tilsvarende tidsangivelse i DBC's emneordssystem inddateres i felt 666 delfelt *i .

Den enkelte katalogiserende institution kan vælge enten at gentage feltet eller at gentage delfelterne.

Delfelt *2 kan udfyldes med en betegnelse for det anvendte emneordssystem, se Indledningen 2.3.2 Verifikationskoder og -delfelter.

Eksempler

1

634 00 *a Renæssancen *c 1500 *d 1599

 

2

634 00 *a Norman period *c 1066 *d 1154

 

3

634 00 *a Halvtredserne *b 50'erne

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top