Bilag H - Hjælpepostformat

danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart

Bilag H - Hjælpepostformat

Forord

Hjælpepostformat til danMARC2 er baseret på USMARC, men bearbejdet for danske forhold, så det kan anvendes sammen med danMARC2. Del 1: Navneformer og emneord er udarbejdet på grundlag af USMARC Format for Authority Data. Del 2: Klassifikationsdata er udarbejdet på grundlag af USMARC Format for Classification Data.

Hjælpepostformatet er udarbejdet af en ad hoc-gruppe under Katalogdataudvalget:

Bjarne Christensen, Syddansk Universitetsbibliotek, Odense
Kirsten Strunck, Biblioteksstyrelsen (redaktør),
fra 2002 Charlotte C. Pedersen (redaktør)
Susanne Thorborg, Dansk BiblioteksCenter.

26. marts 2002