Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 880 Data i andet tegnsæt

  a-ø
å

0
2

 
G
Samme delfelter som i det felt, der lænkes til
Feltnumerator

Kode for Nationalbibliografien
Kode for anvendelse som emneord

I felt 880 inddateres oplysninger i et alternativt tegnsæt svarende til oplysningerne i et af de øvrige felter. Der anvendes samme delfelter som i det felt, 880-feltet knyttes til. Felterne lænkes sammen ved hjælp af feltnumeratoren. Der kan godt være flere 880-felter i en post. De enkelte 880-felter kan enten knytte sig til samme felt i det latinske alfabet, eller der kan være 880-felter til flere felter i det latinske alfabet. Feltnumeratoren styrer, hvortil det enkelte 880-felt knyttes.