Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 681 Lokale noter

  a
i
å

0

 
 
G
Note
Forklarende tekst
Feltnumerator

Kode for Nationalbibliografien

Note, til lokal implementering