Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 678 Note om biografiske eller historiske data

  a
f
l
n
g
u
y

å

0

 
G
G
G
G
G
G
Note
Tilhørsforhold
Sprog
Nationalitet
Periode
Uniform ressource identifier (URI)
Tekst til link

Feltnumerator

Kode for Nationalbibliografien

Felt 678 - især delfelt *a - anvendes til noter af episk karakter. Det kan f.eks. være biografiske oplysninger. Noten bør være kort og klar.

Delfelt *a anvendes til tekst, der ikke hører hjemme i et af de andre delfelter.

Delfelt *f anvendes til at angive en persons tilhørsforhold f.eks. til en institution eller en organisation.

Delfelt *l anvendes til angivelse af det eller de sprog, som personen skriver på. Der anvendes sprogkoder som i Bilag D.

Delfelt *n anvendes til angivelse af en persons nationalitet. Der findes endnu ingen internationale regler for udfyldelse af feltet. Der anvendes landekoder som i Bilag C.

Delfelt *g anvendes i forbindelse med delfelt *f, *l og *n til at angive den periode teksten i det pågældende delfelt dækker.

Delfelt *å anvendes til at sammenkæde noten med det felt, den knytter sig til.