Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 670 Note om kilde til fundne oplysninger

  a
b
u
y

å

0

 
 
G
Kilde
Oplysninger fundet i kilden
Uniform resource locator (URL)
Tekst til link

Feltnumerator

Kode for Nationalbibliografien

Note med identificerende oplysninger og kilden, de er fundet i.

Flere oplysninger fra forskellige kilder sættes i hvert sit felt 670.

Delfelt *å anvendes til at sammenkæde noten med det felt, den knytter sig til.