Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 667 Generel intern note

  a
å

0

 
G
Note
Feltnumerator

Kode for Nationalbibliografien

Felt 667 anvendes til en generel intern note, som ikke hører hjemme i et af de andre notefelter.

Delfelt *å anvendes til at sammenkæde noten med det felt, den knytter sig til.