Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 566 Se-også henvisning til DBC emneord (DBC)

f
g
h
t
e

s
r
q

m
n
p
l

i
o
u
x
å

G Kontrolleret faglitterært emneord
Navn på fiktiv figur/gruppe som emneord (faglitteratur)
Navn på fiktiv figur/gruppe som emneord (skønlitteratur)
Titel som emneord (faglitteratur)
Stednavn som emneord (faglitteratur)

Kontrolleret skønlitterært emneord
Titel som emneord (skønlitteratur)
Stednavn som emneord (skønlitteratur)

Musikalsk genre som emneord
Musikalsk besætning som emneord
Periodebetegnelse (musik)
Stednavn (musikkens oprindelsesland)

Tidsangivelse
Formbetegnelse
Niveau/brugerkategori
Alternativ henvisende tekst
Feltnumerator

Felt 566 anvendes til se-også henvisninger i DBCs emneordssystem