Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart

Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 565 Metakompas emneord - se-også-henvisning

Delfelt Gentagelig Navn på delfælt
 i     tidsangivelse
 q      geografisk stednavn
 p     fiktivt stednavn
 m     miljø
 g     genre
 u      univers
 e      emne
 h      hovedpersonkategori
 j   hovedpersontype
 k   hovedpersonkaraktertræk
 l      hovedpersonkonflikt
 s      skrivestil
 r      fortællerstemme
 t  

 tempo

 

 n  stemning
  x    alternativ henvisende tekst
 a    metakompas emneord