Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 561 Se-også henvisning til Europæisk Pædagogisk Tesaurus

  a
b
c
d
x
å
G kontrolleret dansk emneord
kontrolleret engelsk emneord
ukontrolleret dansk emneord
ukontrolleret engelsk emneord
Alternativ henvisende tekst
Feltnummerator