Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2  Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 557 Se-også henvisning til Library of Congress emneord

  a
b
c
d
e
v
x
y
z
å
 
 
 
 
 
G
G
G
G
G
LC emneord
Geografisk navn efterfulgt af emneord
Sted for begivenhed
Tid for begivenhed
Relation mellem emne og materiale
Formunderdeling
Underdeling, emne eller art
Underdeling, periode
Underdeling, lokalitet
Feltnumerator

Feltet anvendes til se-også henvisninger til Library of Congress emneord, dog ikke til geografiske navne, som inddateres i felt 558.

Eksempler

1. 557 *a Foot

2. 557 *a God

3. 557 *a Indians of North America *x Wars *y 1862-1865