Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 554 Se-også henvisning til stednavn som emneord

  a
u
x
å

2

 
G
 
G
Stednavn
Lokal underdeling
Alternativ henvisende tekst
Feltnumerator

Betegnelse for emneordssystem

Felt 554 anvendes til se-også henvisninger til stednavne som emneord.

Tilsvarende henvisninger i DBC's emneordssystem inddateres i felt 566 delfelt *e eller delfelt *q.

Delfelt *2 kan udfyldes med en betegnelse for det anvendte emneordssystem, se Indledningen.