Bilag H - Hjælpepostformat

. danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
.
.
 
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart

Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 553 Se-også henvisning til emneord (SUMFELT)

  a
f
s
u
x
å

2

 
 
 
G
 
G
Emneord (SUMDELFELT)
Faglitterært emneord
Skønlitterært emneord
Lokal underdeling
Alternativ henvisende tekst
Feltnummerator

Betegnelse for emneordssystem

Felt 553 anvendes til se-også henvisninger til emneord, dog ikke til personnavne, korporationsnavne, stednavne, periodebetegnelser eller titler, som har egne felter.

Biblioteker, som ikke skelner mellem emneord, stednavne, periodebetegnelser eller titler anvendt som emneord, kan anvende felt 553 som sumfelt for felterne 553, 554, 555 og 556.

Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, og kan anvendes af biblioteker, som ikke skelner mellem faglitterære og skønlitterære emneord.

Se-også henvisninger i DBC's emneordssystem inddateres i felt 566.

Delfelt *2 kan udfyldes med en betegnelse for det anvendte emneordssystem, se Indledningen.

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top