Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 540 Se-også henvisning fra serietitel

  a   Seriens hovedtitel
  æ   Identificerende ophavsangivelse (periodica)
  ø   Identificerende tilføjelse til titlen
  n   Numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplement eller sektion
  o   Titel på supplement eller sektion
  z   Seriens ISSN
  v   Seriens nummerering og datering
  x   Alternativ henvisende tekst
  å G Feltnumerator

  0   Kode for nationalbibliografien

Se også felt 530 og 539, som anvendes til uniforme titler og standardtitler ifølge praksis for folkebiblioteker for musikværker.

Delfelt *æ er en sammensmeltning af delfelt *ø og en ophavsangivelse der samtidig fungerer som identificerende tilføjelse til titlen. Delfelt *æ anvendes kun til at adskille periodicatitler, der ellers er identiske, typisk når titlen er en artsbetegnelse.

Delfelt *ø indeholder identificerende tilføjelser til adskillelse af periodicatitler eller sondringsdata for forskellige værker eller versioner med i øvrigt identiske titler eller udgavebetegnelser.

Delfelt *n og *o anvendes, når et supplement til eller en sektion af et periodikum katalogiseres separat. Den fælles titel inddateres i delfelt *a, en eventuel numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplementet/sektionen i delfelt *n og titlen på supplementet/sektionen i delfelt *o.

Delfelt *å anvendes i dette felt til sammenkædning med et eventuelt notefelt.

Delfelt *0 anvendes i felt 540 til at angive, at navneformen er den samme som i nationalbibliografien.