Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 539 Se-også henvisning fra uniform titel (musikværker) ("standardtitel")

  t
ø
u
v
x
å

0

 
 
G
G
 
G
Uniform titel (musikværker) ("standardtitel")
Identificerende tilføjelse
Tilnavn, som værket er almindeligt kendt under
Uddragstitel
Alternativ henvisende tekst
Feltnumerator

Kode for nationalbibliografien

Felt 539 anvendes til se-også henvisninger fra de af DBC og folkebibliotekerne brugte "standardtitler" til musikværker, herunder musikalier, libretti, musikoptagelser, musikvideoer og lignende.

Delfelt *t indeholder en uniform titel, som følger praksis for folkebiblioteker for katalogisering af musikværker, en såkaldt "standardtitel".

Delfelt *u anvendes til et tilnavn, som værket i delfelt *t også er almindelig kendt under.

Delfelt *v anvendes til uddragstitler.