Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 530 Se-også henvisning fra uniform titel

  a
ø
s
r
q
u
d
e
f
g
h
j
k
x
å

0

 
 
G
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G
Uniform titel
Identificerende tilføjelse
Titel på del af værket
Sprog i oversættelse eller version
Version
Udgivelsesår
Besætning
Nummer (art og besætning)
Opusnummer eller værkfortegnelsesnummer
Undernummer af opusnummer
Toneart
Andre identificerende elementer (parentetiske)
Arrangement
Alternativ henvisende tekst
Feltnumerator

Kode for nationalbibliografien

Se også felt 539, som anvendes til se-også henvisninger fra uniforme titler ifølge praksis for folkebiblioteker for musikværker - standardtitel.

Delfelterne *d, *e, *f, *g *h *j og *k anvendes kun ved katalogisering af musikalier og musikoptagelser (se Katalogiseringsregler 1/100.15-100.25).

Delfelt *s anvendes også ved udvalg o.lign.

Delfelt *å anvendes i dette felt til sammenkædning med et eventuelt notefelt.

Delfelt *0 anvendes i felt 530 til at angive, at navneformen er den samme som i nationalbibliografien.