Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 510 Korporationsnavn som se også-henvisning

  s
a
e
c
i
k
j
x
å

0

 
 
 
G  
 
 
G
 
G
Stednavn (jurisdiktion)
Korporationsnavn
Tilføjelse
Underkorporation
Nummer på konference
År for konference
Sted for konference
Alternativ henvisende tekst
Feltnumerator

Kode for Nationalbibliografien

Felt 510 anvendes til se også-henvisninger fra et korporationsnavn til et andet.

Delfelt *s anvendes kun ved offentlige institutioner, som skal indføres under jurisdiktionen. Ved danske statslige korporationer er delfelt *s Danmark underforstået og skal ikke inddateres. Ved udveksling af poster med udlandet, kan delfelt *s Danmark indsættes maskinelt i feltet. Korporationsnavnet inddateres i delfelt*c. Hvis der er en underkorporation, inddateres den i et nyt delfelt *c.

Delfelt *a og delfelt *s kan ikke forekomme i samme post.

Delfelt *e anvendes til forklarende eller præciserende tilføjelser til korporationsnavnet. Flere tilføjelser til et korporationsnavn inddateres i samme delfelt *e med den af katalogiseringsreglerne foreskrevne tegnsætning (se dog *i, *j og *k). *e kan knytte sig til *s, *a og *c. *e kan kun forekomme én gang i tilknytning til hvert *s, *a eller *c.

Delfelt *x anvendes i henvisninger til en tekst, der skal erstatte 'se også:'.

Delfelt *å anvendes i dette felt til sammenkædning med et eventuelt notefelt.

Delfelt *0 anvendes i felt 510 til at angive de navneformer, som hører med til det nationalbibliografiske niveau.

Eksempler

1. 100 *a George *E 5 *e V *f konge af Storbritannien
510 *s Storbritannien *c Regenten *e 1910-1936 : George V

1/121B2
2. 110 *a Rambøll *e firma
510 *a Rambøll & Hannemann *x se også under senere navn
510 *a Rambøll, Hannemann & Højlund *x se også under senere navn

1/122B1
3. 110 *a Rambøll & Hannemann
510 *a Rambøll *e firma *x se også under tidligere navn
510 *a Rambøll, Hannemann & Højlund *x se også under tidligere navn

1/122B1
4. 110 *a Rambøll, Hannemann & Højlund
510 *a Rambøll *e firma *x se også under tidligere navn
510 *a Rambøll & Hannemann *x se også under senere navn

1/122B1