Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2  Slots- og Kulturstyrelsen
Start danMARC2 Start bilag H
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 461 Europæisk Pædagogisk Tesaurus

  a
b
c
d
x
å
G kontrolleret dansk emneord
kontrolleret engelsk emneord
ukontrolleret dansk emneord
ukontrolleret engelsk emneord
Alternativ henvisende tekst
Feltnummerator