Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 460 MeSH emneord

  a
x
y
z
u
å
 
G
G
G
 
G
MeSH emneord
Generel underdeling
Kronologisk underdeling
Geografisk underdeling
Alternativ henvisende tekst
Feltnummerator

MeSH = Medical subject headings.