Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 451 Emnedata for kartografisk materiale (Nationalbibliografien)

  a
b
e
f
j
x
å
G Stednavn
Land/stat
Administrativ inddeling
Tilføjelse (by, amt)
Emneord
Alternativ henvisende tekst
Feltnumerator

Feltet er forbeholdt den nationalbibliografiske institution Det kongelige Biblioteks Kort- og Billedafdeling. Andre katalogiserende institutioner kan anvende felt 454.