Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 410 Korporartionsnavn

  s
a
e
c
h
g
i
k
j
x
å

0
8

 
 
 
G  
 
 
 
 

 
G
Stednavn (jurisdiktion)
Korporationsnavn eller efternavn
Tilføjelse
Underkorporation
Fornavn eller fornavnsforkortelser
Resten af korporationsnavnet
Nummer på konference
År for konference
Sted for konference
Alternativ henvisende tekst
Feltnumerator

Kode for Nationalbibliografien
Sprogkode (fra 400)

Felt 410 anvendes til ikke-vedtagne navneformer på en korporation, herunder også konferencenavne.

Delfelt *s anvendes kun ved offentlige institutioner, som indføres under jurisdiktionen. Ved danske statslige korporationer er delfelt *s Danmark underforstået og skal ikke inddateres. Ved udveksling af poster med udlandet, kan delfelt *s Danmark indsættes maskinelt i feltet. Korporationsnavnet inddateres i delfelt *c. Hvis der er en underkorporation, inddateres den i et nyt delfelt *c.

Delfelt *a og delfelt *s kan ikke forekomme i samme post.

Delfelt *e anvendes til forklarende eller præciserende tilføjelser til korporationsnavnet.

Delfelt *x anvendes i henvisninger til en tekst, der skal erstatte 'se:'.

Delfelt *å anvendes i dette felt til sammenkædning med et eventuelt notefelt.

Delfelt *0 anvendes i felt 410 til at angive de navneformer, som hører med til det nationalbibliografiske niveau.

Eksempler

1. 110 *a Arne Jacobsens Tegnestue
410 *a Jacobsen *h Arne *g Tegnestue

1/122A3
2. 110 *a H.C. Andersens Hus
410 *a Andersen *h H.C. *g Hus

1/122A3
3. 110 *a M. Folmer Andersen *e firma
410 *a Andersen *h M. Folmer *e firma

1/122A3
4. 110 *a Danmarks Nationalbank
410 *a Nationalbanken

1/122A2
5. 110 *s Københavns Kommune *c Statistisk Kontor
410 *a Statistisk Kontor *e Københavns Kommune

1/122A3
6. 110 *a Niels Bohr Instituttet
410 *a Københavns Universitet *c Niels Bohr Instituttet

1/122A3
7. 110 *a Danske Statsbaner
410 *a DSB

1/122A2