Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 400 Personnavn

  a
h
k
e
f
c
d
x
å

0
8

 
 
 
 
 
 
 
 
G
Efternavn eller fornavn alene
Fornavne
Fuldt udskrevne fornavne
Romertal
Tilføjelse
Fødselsår
Dødsår
Alternativ henvisende tekst
Feltnumerator

Kode for Nationalbibliografien
Sprogkode

Felt 400 anvendes til ikke-vedtagne navneformer på en person.

Delfelt *x anvendes, hvis der i et henvisningssystem ønskes anvendt en anden tekst end 'se:'.

Delfelt *å anvendes i dette felt til sammenkædning med et eventuelt notefelt.

Delfelt *0 anvendes i felt 400 til at angive de navneformer, som hører med til det nationalbibliografiske niveau.

Delfelt *8 anvendes til forklaring vedr navneformssprog, hvis det afviger fra det der er angivet i 040 (anvendelse kan nærmere beskrives i 680 delfelt *a)

Eksempler

1. 100 *a Mao *h Zedong
400 *a Zedong *h Mao

1/121A3
2. 100 *a Hoffmann Hansen *h Hans Chr.
400 *a Hansen *h Hans Chr. Hoffmann

1/121A3
3. 100 *a Kirkeg@ård *h Ole Lund
400 *a Lund Kirkeg@ård *h Ole

1/121A3
4. 100 *a Lykke Seest *h Hans
400 *a Seest *h Hans Lykke-

1/121A3
5. 100 *A lacour *a La Cour *h Paul
400 *a Cour *h Paul la

1/121A3
6. 100 *a Jensen *h Jørgen Pauli *c f. 1929
400 *a Pauli Jensen *h Jørgen *c f. 1929

1/121A3
7. 100 *a Morgenstierne *h Bredo Munthe af
400 *a Munthe af Morgenstierne *h Bredo

1/121A3
8. 100 *a Snorri Sturluson
400 *a Sturluson *h Snorri

1/121A3
9. 100 *a Francesco d'Assisi
400 *a Frans af Assisi

1/121A2
10. 100 *a Stendhal
400 *a Beyle *h Henri

1/121A1
11. 100 *a Woodward *h H. W.
400 *a Woodward *h H. W. *k Herbert William

 
12. 100 *a Queen *h Ellery
400 *a Dannay *h Frederic *x Værker skrevet i samarbejde med Manfred B. Lee se
400 *a Lee *h Manfred B. *x Værker skrevet i samarbejde med Frederic Dannay se

1/121B2