Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 190 COMPASS emneord

Feltet kan ikke gentages

  a
b
d
c
å
G
G
G
G
G
Enkeltord
Begrebet beskrevet i flere ord, emnefrase
Underdeling, periode
Forbindende tekst
Feltnumerator

COMPASS = Computer Aided Subject System.

COMPASS har i 1990 erstattet PRECIS (Preserved Context Index System).

Delfelt *a og delfelt *b kan ikke begge optræde i samme post.

Eksempler

1. 190 *a Bridges

2. 190 *b Visual arts

3. 190 *b Great Britain *d History

4. 190 *a Bridges *a Design *d History

5. 190 *a Physics *c Use of *a Computers