danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 167 Emneord efter DBCs emneordssystem

Feltet kan ikke gentages

  a
b
c
d
f
t
e
s
r
q
m
n
p
l
i
o
u
å
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G
Kontrolleret emneord
Stednavn som emneord
Titel som emneord
Navn på fiktiv figur/gruppe som emneord
Kontrolleret faglitterært emneord
Titel som emneord (faglitteratur)
Stednavn som emneord (faglitteratur)
Kontrolleret skønlitterært emneord
Titel som emneord (skønlitteratur)
Stednavn som emneord (skønlitteratur)
Musikalsk genre som emneord
Musikalsk besætning som emneord
Periodebetegnelse (musik)
Stednavn (musikkens oprindelsesland)
Tidsangivelse
Form/genre
Niveau/brugerkategori
Feltnumerator
Sprogkode

Felt 167 anvendes til emneord i DBC's emneordssystem anvendt på andre sprog end dansk. Sprogkode er obligatorisk.

Delfelt *8 anvendes til sprogkode i overensstemmelse med Bilag D i danMARC2.