Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 166 DBC emneord (DBC)

Feltet kan ikke gentages

  a
b
c
d
f
g
h
t
e
s
r
q
m
n
p
l
i
o
u
å















Kontrolleret emneord
Stednavn som emneord
Titel som emneord
Navn på fiktiv enhed som emenord
Kontrolleret faglitterært emneord
Navn på fiktiv figur/gruppe som emneord (faglitteratur)
Navn på fiktiv figur/gruppe som emneord (skønlitteratur)

Titel som emneord (faglitteratur)
Stednavn som emneord (faglitteratur)
Kontrolleret skønlitterært emneord
Titel som emneord (skønlitteratur)
Stednavn som emneord (skønlitteratur)
Musikalsk genre som emneord
Musikalsk besætning som emneord
Periodebetegnelse (musik)
Stednavn (musikkens oprindelsesland)
Tidsangivelse
Form/genre
Niveau/brugerkategori
Feltnumerator

Felt 166 anvendes til emneord i DBCs emneordssystem

Eksempler

1. 166 *f aztekerne

2. 166 *t Jammers minde

3. 166 *e Mexiko

4. 166 *s historiske romaner

5. 166 *q København

6. 166 *i 1860-1869

7. 166 *o biografier

8. 166 *u for hf