Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 162 AGROVOC

Feltet kan ikke gentages

  a
b
c
å
 
 
G
G
Engelske AGROVOC-emneord
Lokalt kontrollerede engelske emneord (ikke med i AGROVOC)
Danske oversættelser af emneordene i a og b
Feltnummerator

AGROVOC er en multilingual agricultural thesaurus, som udgives af FAO. P.t. anvendes 3. ed. Eksempler

1. 162 *a Gardens *c Haver

2. 162 *a France *c Frankrig

3. 162 *a Seasons *c Årstider

4. 162 *a Species *c Arter

5. 162 *a Agricultural chemicals *c Agrokemikalier

6. 162 *b Illustrations *c Billedværk