Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 139 Uniform titel (musikværker) ("standardtitel")

Feltet kan ikke gentages

  t
ø
u
v
å

0

 
 
G
G
G
Uniform titel (musikværker) ("standardtitel")
Identificerende tilføjelse
Tilnavn, som værket er almindeligt kendt under
Uddragstitel
Feltnumerator

Kode for nationalbibliografien

Felt 139 anvendes til de af DBC og folkebibliotekerne brugte "standardtitler" til musikværker, herunder musikalier, libretti, musikoptagelser, musikvideoer og lignende.

Delfelt *t indeholder en uniform titel, som følger praksis for folkebiblioteker for katalogisering af musikværker, en såkaldt "standardtitel".

Delfelt *u anvendes til et tilnavn, som værket i delfelt *t også er almindelig kendt under.

Delfelt *v anvendes til uddragstitler.

Se også felt 018 ID-nummer på anden form for uniform titel.

Se også felt 019, der anvendes til sammenkædning af en titelpost med en anden hjælpepost.

Eksempler

1. 139 *t Kvartet for 2 violiner, viola og violoncel nr. 19, C-dur, Köchel 465 *u Dissonanskvartet 1/100.29A2