Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 130 Uniform titel

Feltet kan ikke gentages

  a
ø
s
r
q
u
d
e
f
g
h
j
k
å

0

 
 
G
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 G
Uniform titel
Identificerende tilføjelse
Titel på del af værket
Sprog i oversættelse eller version
Version
Udgivelsesår
Besætning
Nummer (art og besætning)
Opusnummer eller værkfortegnelsesnummer
Undernummer af opusnummer
Toneart
Andre identificerende elementer (parentetiske)
Arrangement
Feltnumerator

Kode for nationalbibliografien

Se også felt 139, som anvendes til uniforme titler ifølge praksis for folkebiblioteker for musikværker - standardtitel.

Delfelterne *d, *e, *f, *g *h *j og *k anvendes kun ved katalogisering af musikalier og musikoptagelser (se Katalogiseringsregler 1/100.15-100.25).

Delfelt *s anvendes også ved udvalg o.lign.

Delfelt *å anvendes i dette felt til sammenkædning med et eventuelt notefelt.

Delfelt *0 anvendes i felt 130 til at angive, at navneformen er den samme som i nationalbibliografien.

Se også felt 018 ID-nummer på anden form for uniform titel.

Se også felt 019, der anvendes til sammenkædning af en titelpost med en anden hjælpepost.

Eksempler

1. 130 *a Tusind og én nat

1/100.4C
2. 130 *a Bibelen *s GT *s Jonas *r Dansk *u 1871 1/100.14A2 -100.14A13

3. 130 *a Rævebogen *r Fransk

1/100.12A
4. 30 *a Njals saga *r Dansk og islandsk (oldislandsk)

1/100.5C