Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2  Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 110 Korporationsnavn

Feltet kan ikke gentages

  s
a
e
c
i
k
j
å

0

 
 
G
G
 
 

G

0

Stednavn (jurisdiktion)
Korporationsnavn
Tilføjelse  
Underkorporation
Nummer på konference
År for konference
Sted for konference
Feltnumerator

Kode for nationalbibliografien

Ikke vedtagne korporationsnavneformer inddateres i felt 410.

Delfelt *s anvendes kun ved offentlige institutioner, som skal indføres under jurisdiktionen. Ved danske statslige korporationer er delfelt *s Danmark underforstået og skal ikke inddateres. Ved udveksling af poster med udlandet, kan delfelt *s Danmark indsættes maskinelt i feltet. Korporationsnavnet inddateres i delfelt *c. Hvis der er en underkorporation, inddateres den i et nyt delfelt *c.

Delfelt *a og delfelt *s kan ikke forekomme i samme post.

Delfelt *e anvendes til forklarende eller præciserende tilføjelser til korporationsnavnet. Flere tilføjelser til et korporationsnavn inddateres i samme delfelt *e med den af katalogiseringsreglerne foreskrevne tegnsætning (se dog *i, *j og *k). *e kan knytte sig til *s, *a og *c. *e kan kun forekomme én gang i tilknytning til hvert *s, *a eller *c.

Delfelt *å anvendes i dette felt til sammenkædning med et eventuelt notefelt.

Delfelt *0 anvendes i felt 110 til at angive, at navneformen er den samme som i nationalbibliografien.

Eksempler

1. 110 *a Arne Jacobsens Tegnestue

1/60
2. 110 *a H.C. Andersens Hus

1/67A
3. 110 *a M. Folmer Andersen *e firma

1/67A
4. 110 *a Nordisk Videnskabeligt Bibliotekar-
forbund *c Medlemsmøde *i 3 *k 1970 *j Umeå

1/69C1
5.

110 *a Den €danske Frimurerorden *c Logen
Hafnia *e København

1/69C2
6. 110 *s Alexandria *e Va.

1/73B
7. 110 *s Århus Amt

1/77A
8. 110 *s Århus Amt *e statsamt

1/77A
9. 110 * Århus Amt *c Amtsrådet

1/78B
10. 110 *s Nordby Sogn *e Fanø *c Menighedsrådet

1/73B + 78B
11. 110 *s Københavns Kommune *c Statistisk Kontor

1/78B
12. 110 *c Folketinget *c Finansudvalget

1/81B
13. 110 *s Storbritannien *c Parliament *c Joint Committee on Promotion of Private Bills

1/81B
14. 110 *a Biennial Louisiana Cancer
Conference *i 2 *k 1958 *j New Orleans

1/88C