Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 083 Klassifikation

  a
å
9
0
G Klassifikationsnotation
Feltnummerator
Kode for klassifikationssystem
Kode for Nationalbibliografien

Felt 083 anvendes til klassifikation af et emne.

Delfelt *9 anvendes til en forkortelse af klassifikationssystemets navn:

BCM
DB
DK 5
DDC
FMB
LC
NAL
NLM
UDK
British Catalogue of Music Classification
Deutsche Bibliothek klassifikation
Decimalklassedeling 5. udgave
Dewey Decimal Classification
F.M. Bendtsens Klassifikationssystem
Library of Congress classification
National Agricultural Library classification
National Library of Medicine classification
Universal Decimal Classification