Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 042 Autoriseringskode

  a Autorisereringskode

Feltet anvendes til at angive om posten indeholder den autoriserede form eller om formen endnu ikke er endelig fastlagt.

Delfelt *a Autoriseringskode

1 Autoriseret form

Koden er et et-tal