Bilag H - Hjælpepostformat
danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 040 Katalogiseringskilde

  a
b
c
d
e
f
 
 
G
G
 
Oprettende bibliotek
Katalogiseringssprog
Genbrugende bibliotek
Bibliotek, som har foretaget ændringer i posten
Kode for deskriptive katalogiseringsregler
Kode for emneordssystem

I delfelt *a, *c og *d anvendes biblioteksnummer fra BIBBAS i DanBib.

Delfelt *a kan maskingenereres ud fra koden i felt 001 delfelt *b.

Delfelt *b udfyldes ikke, når sproget er dansk, men koden 'dan' maskingenereres ved eksport til udlandet.

Delfelt *e anvendes til at angive hvilke regler for deskriptiv katalogisering der er anvendt ved udformning af navneformer og titler i felt 100-140
Der anvendes følgende koder:

d Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker / udarbejdet af Katalogdatarådet ; for Biblioteksstyrelsen. - Online-udgave. - 1998- .
z Tidligere anvendte danske katalogiseringsregler
n Lokalt definerede regler

Delfelt *e er obligatorisk hvis koden ikke er d

I delfelt *f anvendes de samme koder som i verifikationsdelfelt *2 i hovedformatet. Koderne, der anvendes, skal godkendes af Katalogdataudvalgets Sekretariat, før de tages i brug.

AGROVOC Multilingual agricultural thesaurus, som udgives af FAO
COMPASS Computer Aided Subject System
DBC DBCs emneordssystem
EPD Europæisk Pædagogisk Tesaurus
EUDISED European Documentation and Information System in Education
LCSH Library of Congress Subject Headings
MeSH Medical Subject Headings (National Library of Medicin)
NAL National Agricultural Library