danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 025 reserveret til ISWC

     

ISWC = International standard work code.