danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 018 ID-nummer på anden form for uniform titel (til lænkning)

  a ID-nummer på uniform titel

Felt 018 anvendes først og fremmest til at forbinde de særlige danske "standardtitler" på musikværker med den af Dansk Musikfortegnelse og forskningsbibliotekerne anvendte form.