danMARC2 Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 008 Generelle søgekoder for hjælpeposter

Feltet kan ikke gentages

  p
t
v
Kode for translitterations/transskriptionssystem
Kode for bibliografisk kategori
Kode for katalogiseringsniveau

Delfelt *p Kode for translitterations/transskriptionssystem
Koder fås hos Katalogdataudvalget ved henvendelse til sekretariatet.

Følgende koder er defineret:

Ældre russisk og andre slaviske sprog med kyrillisk alfabet:
c1 DS 378:1953 Translitteration af kyrilliske bogstaver
c2 ISO 9:1995 Translation of Cyrillic characteres - Slavic and Non-Slavic languages
cf Folkebiblioteksregler
c3 ALA-LC Russian
Japansk skrift:
d1 ISO 3602:1989 Romanization of Japanese (Kana script)
d3 ALA-LC Japanese
Kinesisk skrift:
e1 ISO 7098:1991 Romanization of Chinese
e3 ALA-LC Chinese
Det arabiske alfabet:
f1 ISO 233:1984 Arabic language - Stringent transliteration
f2 ISO 233-2:1993 Arabic language - Simplified transliteration
f3 ALA-LC Arabic
Det græske alfabet:
g1 ISO 843:1997 Greek characters
g3 ALA-LC Greek
g4 SAB standard for nygræsk
Det hebraiske alfabet:
h1 ISO 259:1984 Hebrew characters - Stringent transliteration
h2 ISO 259-2:1994 Hebrew characters - Simplified transliteration
h3 ALA-LC Hebrew and Yiddish
Thai skrift:
i1 ISO 11940:1998 Transliteration of Thai
i3 ALA-LC Thai
Det moderne russiske alfabet:
r1 DS 378.1:1964 Translitteration af det moderne russiske alfabet
rf DS 378.1A:1965 med 5 undtagelser gældende for folkebibliotekerne
r3 ALA-LC Russian

Standarderne er taget fra Katalogiseringsreglernes Bilag I suppleret med oplysninger fra Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek og Dansk Standard.

Delfelt *t Kode for bibliografisk kategori

Der anvendes følgende koder:

h hjælpepost

De forskellige hjælpeposttyper specificeres i felt 004 delfelt *x

Delfelt *v Kode for katalogiseringsniveau

Der anvendes følgende koder:

0
4
9
Fuldt udbygget niveau
Ufuldstændig
Maskingenereret