. danMARC2  
Slots- og Kulturstyrelsen
Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
       
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 001 Postens ID-nummer

Feltet kan IKKE gentages

  a
b
c
d
e
f
g
o
t
Postens ID-nummer (hos dataproducenten)
Dataproducentens biblioteksnummer
Ajourføringstidspunkt (ååååmmddttmmss)
Første oprettelsesdato (ååååmmdd)
Tegnsæt
Format
Filnavn
Oprindeligt format
Nummersystem for ID-nummer

Felt 001 delfelterne *a og *f er obligatoriske i alle posttyper og på alle katalogiseringsniveauer.

Delfelt *a indeholder postens ID-nummer (identifikationsnummer) og udfyldes af dataproducenten, dvs. det bibliotek eller den instans, som opretter posten. ID-numrene skal kunne arbejde sammen med ID-numrene i de bibliografiske poster. Delfeltet er af variabel længde (men kan gøres længdefast i et givet edb-system).

Øvrige delfelter *b-*t er defineret af udvekslingshensyn. Ved kopiering til genbrug vil disse delfelter være informative.

Delfelt *c og *d er opbygget således:
åååå = år
mm i denne position = måned
dd = dag
tt = time
mm i denne position = minutter
ss = sekunder

Delfelt *f indeholder en kode for format. Delfeltet er obligatorisk af hensyn til udveksling af poster. Hjælpepostformater anmeldes til Katalogdataudvalgets Sekretariat. Der anvendes følgende koder i hjælpepostformatet:
a danMARC2 hjælpepostformat
f FORMKAT

Delfelt *o indeholder en kode for det format, der er konverteret fra. Der anvendes samme koder som i delfelt *f.

 

_