.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 338 Carrier Type (RDA) Felt 345 Projektion Characteristics of Moving Image (RDA) Næste afsnit

Felt 344 Sound Characteristics (RDA)

 

 a 

G

 type of recording
 b G  recording medium
 c   G playing speed
 d   G groove characteristic
 e   G track configuration
 f  G   tape configuration
 g  G   configuration of playback channels
 h G   special playback characteristics
 2   source
 3    materials specified
 5    kode for institution (reserveret fremtidigt brug)
 6  G  unikt ID for autoritetspost
 

 

Felt 344 anvendes ikke ved katalogisering efter de danske katalogiseringsregler, men kan forekomme i poster, der er importeret fra udenlandske baser.

For beskrivelse af felt 344 i MARC 21, se http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd344.html

Delfelt *6 er ækvivalent med subfield $0 i MARC 21. Delfelt *6 indeholder postID for en relateret autoritetspost eller et standardID som f.eks. International Name Identifier (ISNI). PostID- eller standardID-nummeret angives med en foranstillet kode for den ansvarlige institution. Jf. i øvrigt beskrivelsen af subfield $0 i MARC 21 Appendix A - Control Subfields

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top